ПОСТАТЬ МИКОЛИ ЛИСЕНКА У ДОСЛІДЖЕННЯХ ВІДОМИХ УКРАЇНСЬКИХ МУЗИКОЗНАВЦІВ
PDF

Ключові слова

творчість, фольклор, композитор, громадська діяльність, феномен, народнопісенні традиції, дослідження creativity, folklore, composer, public activity, phenomenon, folk-song traditions, research

Як цитувати

ЯБКОВСЬКА, С. В., & МАЗУРОК, І. В. (2021). ПОСТАТЬ МИКОЛИ ЛИСЕНКА У ДОСЛІДЖЕННЯХ ВІДОМИХ УКРАЇНСЬКИХ МУЗИКОЗНАВЦІВ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», 2(3), 104-109. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.3.2.16

Анотація

У статті обґрунтовано доцільність цілісного аналізу творчого портрету Миколи Віталійовича Лисенка – славетного українського композитора, піаніста, хорового диригента, збирача українського фольклору, патріота, громадського діяча, засновника вищої спеціалізованої музичної освіти України. У статті спрямовано увагу на унікальність і значну художню вартість досліджень відомих українських музикознавців про видатного україн- ського композитора та громадського діяча, засновника української музичної класики М.В. Лисенка, який пере- бував у витоків українського національного мистецтва. М.В. Лисенко був художником-демократом, виразником прогресивних для свого часу ідей; творчий метод його базувався на передових художньо-естетичних принци- пах народності, реалізму, історичної правди у мистецтві. Визначено пізнавально-виховний потенціал творчості й діяльності композитора, розкрито багатогранність його творчої діяльності, розроблено методичні рекомендації щодо використання біографічних матеріалів із життя і творчості композитора під час вивчення предметів гумані- тарного циклу. У статті проаналізовано та розглянуто мистецтвознавчі підходи до вивчення історико-мистецьких матеріалів щодо видатної постаті українського композитора Миколи Віталійовича Лисенка, розкрито його дидак- тичний потенціал як чинник національного і патріотичного виховання. До методів дослідження віднесено такі: теоретичний аналіз, синтез, узагальнення праць відомих музикознавців про життя і творчість видатного українського композитора, музично-громадського діяча, засновника вищої спеціалі- зованої музичної освіти України М.В. Лисенка. Систематизовано здобуті факти та інший інформативний матеріал.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.3.2.16
PDF

Посилання

Ахрімович Л., Гордійчук М. Микола Віталійович Лисенко. Життя і творчість. Київ, 1963. С. 31-53.

Старицький М. Біографія М. В. Лисенка. Київ, 1949. С. 11-39.

Пчілка О. Микола Лисенко. Спогади і думки. Київ, 1914. С. 12 - 63.

Лисенко О. М. В. Лисенко (Спогади сина). Київ, 1959. С. 73.

Нариси з історії театрального мистецтва України ХХ століття. Інститут проблем сучасного мистецтва Академії мистецтв України; Редкол.: В. Сидоренко (голова) та ін. Київ : Інтертехнологія, 2006. 1054 с.

Микола Лисенко у спогадах сучасників. У 2 т. Київ : Муз. Україна, 2003. 343 с.

Микола Лисенко – життєвий і творчий шлях. Київ : Муз. Україна, 1972. 125 с.

Олена Пчілка. Микола Лисенко: Життя і праця (спогади і думки). С. 64-140.

Літературно-науковий вісник «Річник VІІ».Т. ХХVІІ. Кн. VІІІ. Львів, 1994. С. 92.