АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА»

Поточний номер

Том 2 № 4 (2021)
Опубліковано April 19, 2022
Академічні студії. Серія «Педагогіка»

Академічні студії. Серія «Педагогіка». Луцьк: Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, 2021. № 4. Ч. 2. 236 с. 
Засновник: Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради
Ухвалено до друку: 22 грудня 2021 р.

ТЕОРІЯ ОСВІТИ Й НАВЧАННЯ

В. В. ДУТЧАК
3-8
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМИ ПЕРІОДИЗАЦІЇ СПОРТИВНИХ НАВАНТАЖЕНЬ ЮНИХ ЛЕГКОАТЛЕТІВ
https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.4.2.1
PDF
І. В. КУЗЬМІНА, Т. В. БОЙКО
9-14
РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ НА ЗАНЯТТЯХ СЛОВЕСНОСТІ ЯК ВИХОВАННЯ КОМПЕТЕНТНОГО МОВЦЯ ТА ЧИТАЧА
https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.4.2.2
PDF
Ю. В. ЛІТКОВИЧ, А. В. ШЕВЧУК, А. І. ЯНОВЕЦЬ
15-20
НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У КОНТЕКСТІ FLIPPED LEARNING
https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.4.2.3
PDF
С. І. ЛОБАНОВА, І. М. ЗАБІЯКА, А. П. МАРТИНЮК
21-29
АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.4.2.32
PDF
О. В. ЛОСЬ, Н. В. ГАГІНА
30-35
ДОСЛІДЖЕННЯ ГОТОВНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ПЕРШОГО РІВНЯ ДО АВТОНОМІЇ У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.4.2.4
PDF
Г. Й. МИХАЙЛИШИН, Л. О. МАНДРО
36-42
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ У СКАНДИНАВСЬКИХ КРАЇНАХ (ШВЕЦІЯ, ДАНІЯ, НОРВЕГІЯ): ФОРМУВАННЯ «SOFT SKILLS»
https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.4.2.5
PDF
Т. В. СМОКОВИЧ, О. А. КОБУК, Т. С. МАРХАЛЕВИЧ
43-46
КOМУНIКАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У СУЧАСНОМУ АКAДЕМІЧНОМУ ТА МАСОВОМУ МУЗИЧНOМУ МИCТЕЦТВІ
https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.4.2.6
PDF
Н. М. ТАРАСЮК, Н. Ф. ОСЕЦЬКА, А. В. ШИКУН
47-52
ВПРАВИ НА ІНТЕГРОВАНИЙ РОЗВИТОК ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНИХ НАВИЧОК І ВМІНЬ ЧИТАННЯ НА ОСНОВІ ЕСКІЗНОГО БУДІВЕЛЬНОГО ПРОЄКТУ ЯК ЗАСОБУ РОЗВИТКУ АНГЛОМОВНОЇ ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ЧИТАННІ
https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.4.2.7
PDF
Л. Т. ТИШАКОВА, Н. Ф. ХАЙРУЛІНА
53-59
ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПРАВНИКІВ У СЕРЕДОВИЩІ ЗВО ОСОБЛИВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.4.2.8
PDF
В. А. ЧАЙКА, В. І. ПАВЛІЧУК
60-66
КОНЦЕПТИ СПІВАЦЬКОГО ГОЛОСУ В КОНТЕКСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.4.2.9
PDF
З. Є. ШУМЕЙКО
67-72
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.4.2.10
PDF

ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

І. В. БАТРУН
97-105
НАЦІОНАЛЬНЕ І ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО
https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.4.2.15
PDF
Г. М. ГОЛЯ
106-113
ВІТЧИЗНЯНА ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ УЧИТЕЛЬСЬКИХ КАДРІВ ЦЕРКОВНОПАРАФІЯЛЬНИХ ШКІЛ
https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.4.2.16
PDF
Л. В. КОРЖ-УСЕНКО, О. Л. СИДОРЕНКО
114-121
ТЕНДЕНЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ НЕДЕРЖАВНОЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ У СВІТОВОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ
https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.4.2.17
PDF
В. С. ЛИТОВЧЕНКО
122-127
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКИХ КОНСЕРВАТОРІЙ: СПАДКОЄМНІСТЬ ТРАДИЦІЙ
https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.4.2.18
PDF
О. О. ОСОВА
128-135
ОРГАНІЗАЦІЯ КООПЕРАТИВНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ
https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.4.2.19
PDF
О. І. ШАМАНСЬКА
136-141
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ У КАНАДІ ТА ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ: ІСТОРИКО-ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ
https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.4.2.20
PDF
Переглянути всі випуски