Мета та завдання

Журнал розрахований на науковців, викладачів, аспірантів, докторантів, студентів. У виданні «Академічні студії. Серія “Педагогіка”» висвітлюються результати досліджень з широкого кола проблем.

Метою наукового журналу є публікація результатів наукових досліджень з освітніх та педагогічних наук за предметними спеціальностями, висвітлення актуальних питань методології педагогічної науки, історії педагогіки, теорії і практики навчання, теорії і практики виховання, теорії і методики професійної освіти, соціальної педагогіки, сучасних педагогічних технологій та інших галузей педагогічної науки.

Основними завданнями наукового журналу є:

1. Методологічні – обговорення змісту, проблем та перспектив розвитку теорії і практики виховання та навчання.

2. Інформаційні – надання опису та результатів педагогічних досліджень, професійних аналітичних обзорів, досвіду роботи провідних закладів освіти, інформування про зміни в законодавстві тощо.

Формування наукової спільноти – публікація статей дослідників різних регіонів України та міжнародного наукового простору.