Редакційна колегія

ГОЛОВА РЕДАКЦІЙНОЇ РАДИ:

Красовська Ольга Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри початкової та дошкільної освіти, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука.

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВИ РЕДАКЦІЙНОЇ РАДИ:

Зорочкіна Тетяна Сергіївна, доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри початкової освіти, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького;

Сущенко Лариса Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти, Запорізький національний університет.

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР:

Бойчук Петро Микитович, кандидат педагогічних наук, доцент, Заслужений працівник освіти України, ректор, Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради.
E-mail: boichuk.pedagogy@academstudies.volyn.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-486-980X
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/20208138

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА:

Вовк Мирослава Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, старший науковий співробітник, завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна.
E-mail: vovk.pedagogy@academstudies.volyn.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9109-9194
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/40664616

Цюняк Оксана Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки початкової освіти, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.
E-mail: tsiuniak.pedagogy@academstudies.volyn.ua
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4573-1865
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/41785711

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ:

Беспарточна Олена Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри психології, педагогіки та філософії, керівник навчально-методичного центру нормативно-правового забезпечення навчального процесу, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського.
E-mail: bespartochna.pedagogy@academstudies.volyn.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8210-314Х
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202582754
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/9401041

Бичук Олександр Іванович, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, професор, професор кафедри теорії спорту та фізичної культури, Волинський національний університет імені Лесі Українки.
E-mail: bychuk.pedagogy@academstudies.volyn.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0473-9294
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/34728474,
https://app.webofknowledge.com/author/record/34901513

Денисенко Наталія Григорівна, доктор педагогічних наук, декан факультету початкової освіти та фізичної культури, Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради.
E-mail: denysenko.pedagogy@academstudies.volyn.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5730-0221

Дишко Олеся Леонідівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри фізичної культури, Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради.
E-mail: odyshko@lpc.ukr.education
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1310-6950

Друшляк Марина Григорівна, доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри математики, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка.
E-mail: drushliak.pedagogy@academstudies.volyn.ua
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9648-2248
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56667648100
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/31734149,
https://app.webofknowledge.com/author/record/11311548

Замелюк Марія Іванівна, кандидат педагогічних наук, викладач кафедри теорії та методики дошкільної освіти, Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради.
E-mail: zameliuk.pedagogy@academstudies.volyn.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6352-7908

Калитка Світлана Володимирівна, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, доцент кафедри фізичної культури і спорту, Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука».
E-mail: Kalytka.Svitlana@vnu.edu.ua
ORCID:  https://orcid.org/0000-0001-5446-2743
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36623781900
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/2499384

Крутій Катерина Леонідівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри дошкільної освіти, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.
E-mail: krutii.pedagogy@academstudies.volyn.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5001-2331
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211396974
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/32121034

Лякішева Анна Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної роботи та педагогіки вищої школи, Волинський національний університет імені Лесі Українки.
E-mail: liakisheva.pedagogy@academstudies.volyn.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1509-2422
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/34660320

Мартинюк Алла Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземної та української філології, Луцький національний технічний університет.
E-mail: martyniuk.pedagogy@academstudies.volyn.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5979-3936
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/42575290

Мартинюк Тетяна Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи та педагогіки вищої школи, Волинський національний університет імені Лесі Українки.
E-mail: martyniuktet.pedagogy@academstudies.volyn.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5254-0955
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/20804948

Марченко Оксана Юріївна, доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, професор кафедри теорії і методики фізичного виховання, Національний університет фізичного виховання і спорту України.
E-mail: marchenko.pedagogy@academstudies.volyn.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2902-5960
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211333350

Семеног Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри – професор кафедри української мови і літератури, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка.
E-mail: semenoh.pedagogy@academstudies.volyn.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8697-8602
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57207763280
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/23705805,
https://app.webofknowledge.com/author/record/42877691

Фаст Ольга Леонідівна, кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці, Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради.
E-mail: fast.pedagogy@academstudies.volyn.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7216-0044
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/4853331

Красонь Катаржина, Prof. Dr Hab, заступник декана з наукової роботи, Сілезький університет у Катовіце, Польща.