Головна

Науковий журнал «Академічні студії. Серія “Педагогіка”» є науковим педагогічним рецензованим виданням, в якому здійснюється публікація матеріалів науковців різних рівнів у вигляді наукових статей з метою їх поширення як серед вітчизняних дослідників, так і за кордоном.

Засновник: Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради.

Рік заснування: 2021.

Реєстрація суб'єкта у сфері друкованих медіа: Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1195 від 11.04.2024 року.

ISSN: 2786-4758 (Print), 2786-4766 (Online).

Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН України № 735 від 29 червня 2021 року (додаток 4).

Періодичність видання: 4 рази на рік.

Мови видання: українська, англійська, німецька, польська, іспанська, французька, болгарська.

Галузь знань: освіта/педагогіка.

Спеціальності: 011 – Освітні, педагогічні науки; 012 – Дошкільна освіта; 013 – Початкова освіта; 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями); 017 – Фізична культура і спорт.

В науковому журналі публікуються тільки оригінальні та високоякісні наукові статті, які раніше не друкувались.

Тематичні розділи журналу:
1. Теоретико-методологічні засади вищої та загальної середньої освіти;
2. Теорія освіти й навчання;
3. Теорія і методика виховання;
4.  Історія педагогіки;
5. Порівняльна педагогіка;
6. Якість освіти;
7. Управління розвитком освіти;
8. Методика шкільного навчання тощо.