Авторам

Вчені-педагоги згуртувалися. Разом ми сильніші!

У цей скрутний час ми, наукова спільнота України, повинні бути згуртованими, бо наша сила – у єдності. Саме тому фахові журнали об’єдналися, щоб забезпечити безперервність наукової діяльності. Видання «Академічні студії. Серія “Педагогіка”» безумовно підтримує цю ініціативу.

Кожен, хто опублікує статтю в одному із зазначених нижче видань після 1 вересня 2022 року на загальних умовах зі сплатою публікаційного внеску, матиме можливість двічі впродовж поточного року та до кінця 2023 року безоплатно опублікувати свій доробок у наступних номерах цього самого журналу.

Наразі в період воєнного стану в Україні триває набір статей до 30 вересня лише у 7 видань з педагогічних наук:

Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;

Інноваційна педагогіка;

Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах;

Педагогічні науки: теорія та практика; 

Acta Paedagogiсa Volynienses; 

Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 Педагогічні науки: реалії та перспективи; 

Фізика та освітні технології.

Інформація про можливість подання статті в «Академічні студії. Серія “Педагогіка”» з’явиться на цій сторінці пізніше. Будь ласка, слідкуйте за оновленнями сторінки.