НАУКОВІ АКТУАЛІТЕТИ РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
PDF

Ключові слова

емоційний інтелект, емоції, молодші школярі, сенситивність, виховання, розвиток, адаптація. emotional intelligence, emotions, junior schoolchildren, sensitivity, education, development, adaptation.

Як цитувати

ОДАРЧУК, Н. А., & ХМЕЛЬОВА, І. І. (2024). НАУКОВІ АКТУАЛІТЕТИ РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», (3), 68-73. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2023.3.11

Анотація

Стаття присвячена доведенню необхідності розвитку емоційного інтелекту молодших школярів, зокрема з огляду на сповненість сучасного навколишнього світу непередбачуваними змінами та загальною нестабільністю. Актуальність формування емоційного інтелекту обстоюється з урахуванням сьогоднішньої небезпечної ситуації в Україні, коли діти живуть у довготривалих стресових умовах. У статті обґрунтовується важливість та нагальність формування та розвитку емоційного інтелекту в молодших школярів задля збереження та вдосконалення гармонійної особистості дитини. Стверджується, що низький рівень емоційного інтелекту перешкоджає всебічному розвитку особистості та її успішній взаємодії зі своїм оточенням. У статті розглядається становлення та формування поняття емоційного інтелекту від часів античності до сьогодення. Прослідковується, як з різних аспектів цим питанням займалися вітчизняні та закордонні науковці, що допомагає різносторонньо розглянути досліджуваний феномен. Вивчивши погляди різних вчених на об’єкт дослідження, виводиться робоче визначення: емоційний інтелект – це здібність усвідомлювати та розуміти власні емоції та емоції інших, вміння керувати та виражати свій емоційний стан, гармонійно взаємодіяти з оточенням. У статті обстоюється думка, що молодший шкільний вік – найбільш сенситивний період для формування емоційного інтелекту, тому для цього максимально залучається комплексний підхід, беруться до уваги різні напрямки освітнього процесу, не обмежуючись лише однією навчальною дисципліною. Сучасними дослідженнями підтверджується можливість та необхідність підвищення рівня емоційного розвитку за допомогою різних технік та методик: читання книг, аналіз власних вчинків, переживань героїв твору, їхніх настроїв та почуттів, участь у рольових іграх, дискусіях, демонстрації фото, відео із зображенням певних емоцій та настроїв, залучення мистецьких засобів тощо. Створення вчителем правильної стратегії вдосконалення емоційного інтелекту школярів – це основа для досягнення успіхів ними у дорослому житті.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2023.3.11
PDF

Посилання

Буркова Л. В. Соціономічні професії: інноваційна підготовка спеціалістів у вищих навчальних закладах : монографія. К. : Інформаційні системи, 2010. 278 с.

Гоулман Д. Емоційний інтелект / пер. з англ. С. Гумецької. Київ, 2018. 512 с.

Дерев’янко С. Феноменологія емоційного інтелекту : навч. посіб. Чернігів : «Десна Поліграф», 2016. URL: http://erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/640

Котик Т. Нова українська школа: теорія і практика формування емоційного інтелекту в учнів початкової школи : навч. посіб. Тернопіль : Астон, 2020. URL: https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/navchalnometodychny-

posibnyky/dlya-pedpraytsivnykiv/NUS-teoriya-i-praktyka-form-emots-intelekt-Kotyk.pdf

Носенко Е. Л. Курс лекцій з дисципліни «Теорія емоційного інтелекту» із завданнями для самоконтролю: курс лекцій. 2016. 113 с. URL: https://www.dkpp.com.ua/wp-content/uploads/2020/03/nosenko_chetveryk_burchak-.pdf

Носенко Е., Четверик-Бурчак А. Емоційний інтелект як чинник досягнення життєвого успіху : монографія. Київ : Освіта України, 2016. URL: http://repository.dnu.dp.ua:1100/upload/cf4f1242399585b7fb5656da6272651eEIC.pdf

Сухомлинський В. Духовний світ школяра. Вибрані твори : в п’яти томах. Т. 1. 1977. 402 с.

Шпак М. Вікові особливості розвитку емоційного інтелекту молодших школярів. Science and Education a New Dimension.

Pedagogy an Psychology. 2018. Т. VI(8), № 64. С. 72–77.

Izard C. E. The Psychology of emotions. New York : Plenum, 1991. 452 p.