ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПІДГОТОВЦІ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ
PDF (English)

Ключові слова

інформаційно-комунікаційні технології, навчальний процес, вища школа, підготовка викладачів, самовдосконалення. information and communication technologies, educational process, higher school, preparing teachers, self-improvement.

Як цитувати

SHMELKOVA, G. M., UBEYVOLK, O. O., YUDINA, O. V., & VІAZOVA R. V. (2024). ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПІДГОТОВЦІ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», (3), 61-67. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2023.3.10

Анотація

У статті розглядається роль інформаційних технологій у навчальному процесі викладачів вищої школи. Зазначено, що інформаційні технології стали невід’ємною складовою змісту навчання, яка сприяє реалізації принципів розвивальної освіти, дозволяють формувати сучасну молодь, обізнану з інформаційно-комунікаційними технологіями. У статті визначено проблему підготовки вчителя до використання мережевих технологій не лише з позиції формування компонентів інформаційно-операційної діяльності, а й з точки зору розвитку інших компонентів інформаційної культури – інформаційного світогляду, ціннісні орієнтації та потреби. Автори наводять приклади підготовки вчителів у країнах Європи та Америки. Особлива увага приділяється використанню інтернет-ресурсів у навчанні, отриманню актуальної інформації щодо професійної діяльності студента, а також системі моніторингу навчального процесу з іноземної мови. Ресурси інтернету надають викладачеві особливі можливості для використання на практичних заняттях. Всесвітня павутина є справжньою опорою для вчителя, який має можливість використовувати ресурси інтернету в різних видах навчальної діяльності. У зв’язку з цим інформаційна культура вчителя, яка є системою знань, що забезпечує цілеспрямовану самостійну діяльність для оптимального задоволення індивідуальних інформаційних потреб, здійснення дистанційного та онлайн видів навчання. У статті підкреслюється, що найважливішими компонентами інформаційної культури вчителя є вміння визначати та формулювати цілі, ставити завдання, будувати інформаційні моделі процесів і явищ, що вивчаються, аналізувати інформаційні моделі за допомогою автоматизованих інформаційних систем та інтерпретувати отримані результати, прогнозувати можливі наслідки своїх рішень, використовувати сучасні інформаційні технології. До цього повинен прагнути кожен педагог у процесі власного самовдосконалення.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2023.3.10
PDF (English)

Посилання

Антонів О. Дистанційне вивчення мови: проблеми та методи. Теорія і практика викладання української мови як іноземної. 2007. Вип. 2. С. 48–54.

Биков В. Ю. Засоби інформаційно-комунікаційних технологій єдиного інформаційного простору системи освіти України : монографія. Київ : Педагогічна думка, 2010. 160 с.

20 найкращих сайтів для вивчення Python – UASpectr. Новини про технології та бізнес | UAspectr. [Електронний ресурс]. URL: https://uaspectr.com/2020/07/06/najkrashhi-sajty-dlya-vyvchennyapython

Буртовий С. В. Електронні засоби навчання – від теорії до практики : методичний посібник. Кіровоград : КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2014. 48 с.

Вакалюк Т. А., Медведєва М. О., Новіцька І. В. Методичні рекомендації щодо використання хмаро орієнтованої системи управління навчанням NeoLMS. Житомир : ФОП «О.О. Євенок», 2020. 60 с.

Величко В. Є. Формування готовності суб’єктів навчального процесу до використання вільного програмного забезпечення. Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки». 2016. № 13. С. 9–15.

Віртуальна та доповнена реальність: як нові технології надихають вчитися [Електронний ресурс]. Освіторія. 2019. URL: https://osvitoria.media/opinions/virtualna-tadopovnena-realnist-yakoyu-mozhe-buty-suchasna-osvita/

Зацерковний В. І., Тішаєв І. В., Демидов В. К. Методологія наукових досліджень : навч. посіб. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2017. 236 с.

Івашньова С. Формування структури і контенту персонального сайту педагогічного працівника. [Електронний ресурс]. URL: http://www.sworld.com.ua/konfer27/77.pdf