ІГРОВА КУЛЬТУРА СТАРОДАВНЬОЇ МЕСОПОТАМІЇ
PDF

Ключові слова

держава, імперія, ігрова культура, гра, розвиток, становлення. state, empire, playing culture, game, development, establishment.

Як цитувати

МУДРИК, С. Б., ТАБАК, Н. В., МАРЧУК, С. С., & ЧЕМЕРИС, І. В. (2024). ІГРОВА КУЛЬТУРА СТАРОДАВНЬОЇ МЕСОПОТАМІЇ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», (3), 55-60. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2023.3.9

Анотація

У статті викладено ігрову культуру міст-держав та перших світових імперій Вавилонського Межиріччя. Виступаючи в діалектичній єдності загального, гра виступає чинником розвитку людей і регулювання відносин між ними, постійно змінюючись в історичному процесі. Попри суттєві відмінності, у всі історичні епохи, кожен народ має дещо спільне в умовах і змісті ігрової життєдіяльності людей, формах їх співжиття, що знайшло своє втілення і в ігровій діяльності. Це стосується перших і найпростіших форм взаємин людей у грі: не вбивай і не кради, говори правду, дотримуйся обіцянки, тримай слово тощо. Висвітлено вплив суспільних відносин, законів, вірувань, збереження і географічне розширення гри. Із розвитком суспільних відносин, роль гри, як принципу духовного, психічного, розумового та фізичного розвитку поступово зростала. Завдяки суб’єкту, наділеному мисленням, який постійно поновлював свій життєвий досвід, гра ставала більш змістовною і необхідною. Вона набувала потенційної можливості адаптуватися до будь-яких умов. Гра певною мірою соціалізувалася, що надавало їй можливості набувати певних форм свідомого застосування, посилювало здатність пізнавати себе та навколишнє середовище. Розвиток гри зумовлювався виключно соціальними чинниками. У статті описано процеси культивування гри і надання їй певної форми і змісту. За мірою накопичення знань про вплив ігор на розвиток розумових, моральних і фізичних здібностей удосконалювалося розуміння про них. По-новому формувалась сутність гри як соціального явища. Представлено способи користування ігровою культурою Аккада, Шумера, Вавилона, Халдейської та Ассирійської імперій. Кожен народ створював нові ігри, використовуючи механізм ігрового мислення. Деякі з цих ігор були тісно пов’язані з середньовічними ритуалами, міфами, легендами та календарними святами. Продемонстровано процес культивування культурно-ігрової та обрядової взаємодії, який відбувався не лише шляхом насильницького впровадження, а й вибірково, тобто зберігалися і використовувалися ті межі обряду та гри, які відповідали світогляду населення, місцевим традиціям і поглядам.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2023.3.9
PDF

Посилання

Левчук Л. Т. Історія світової культури : Навчальний посібник. 3-тє вид., перероб. і доп. Київ : Центр учбової літератури, 2010. 400 с.

Лубський В.І., Лубська М. В. Історія релігій: підручник для студ. вищ. навч. закл. Київ : Центр навчальної літератури, 2004. 696 с.

Виховання і навчання на Стародавньому Сході. URL: https://stud.com.ua/72317/pedagogika/vihovannya_

navchannya_starodavnomu_shodi (2023, серпень, 29).

Едуба URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D1%83%D0%B1%D0%B0 (2023, вересень, 6).

Закони Хамурапі. URL: http://ibib.ltd.ua/zakonyi-vavilonskogo-tsarya.html (2023, серпень, 15).

Шумерські боги та богині URL: https://avareurgente.com/uk/shumerski-bohy-ta-bohyni (2023, серпень, 23).