АНАЛІЗ ЗАКОРДОННОЇ ПРАКТИКИ МОДЕЛЮВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦІВ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
PDF (English)

Ключові слова

модель дослідницької діяльності, фахівці педагогічної освіти. model of research activities, pedagogical education specialists.

Як цитувати

BACHIIEVA, L. O. (2024). АНАЛІЗ ЗАКОРДОННОЇ ПРАКТИКИ МОДЕЛЮВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦІВ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», (3), 21-27. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2023.3.4

Анотація

Стаття презентує результати теоретичного дослідження питань моделювання дослідницької діяльності фахівці педагогічної освіти на основі аналізу закордонних джерел інформації. Українська освітня система прагне долучитися до європейського освітнього та дослідницького простору. Саме тому вивчення зарубіжного досвіду реалізації дослідницької діяльності фахівців педагогічної галузі особливо актуалізується. Зважаючи на те, що моделювання є універсальним засобом усвідомленого сприйняття дійсності, саме цей аспект представлення дослідницької діяльності потребує системного розгляду та вимагає детального вивчення. Мета дослідження – здійснити теоретичне дослідження прикладів моделювання дослідницької діяльності фахівців педагогічної освіти у закордонній теорії та практиці. Об’єктом дослідження є процес дослідницької діяльності фахівців педагогічної освіти. Предметом дослідження є приклади моделювання дослідницької діяльності фахівців педагогічної освіти у закордонній теорії та практиці. Методи дослідження: аналіз літератури з теми дослідження, систематизація та узагальнення інформації щодо процесу та результатів моделювання дослідницької діяльності фахівців педагогічної освіти. Вивчення закордонних джерел наукової інформації дозволив визначити, що дослідницька діяльність є важливим компонентом професійної діяльності фахівців педагогічної освіти. Узагальнену модель цієї діяльності формують складові: обрання теми, визначення проблеми, формулювання дослідницьких запитань, створення дизайну дослідження (визначення мети дослідження, визначення методів формування вибірки, обрання методів та процедур збирання інформації, формування стратегії аналізу зібраних даних), оприлюднення отриманих результатів. Перспектива подальших досліджень передбачає розроблення моделей дослідницької діяльності фахівців педагогічної освіти на засадах декларативного та процесуального моделювання.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2023.3.4
PDF (English)

Посилання

Биков В. Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти : монографія. Київ : Атіка, 2009. 684 с.

Іванова С. М. Використання системи ЕРrints як засобу інформаційно-комунікаційної підтримки наукової діяльності в галузі педагогічних наук : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.10 / Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. Київ, 2015. 317 с.

Ланде Д. В. Основи інформаційного та соціально-правового моделювання: навч. посіб. / Д. В. Ланде, В. М. Фурашев, К. В. Юдкова. К. : НТУУ «КПІ», 2014. 220 с.

Соколова І. В. Проблеми неперервної професійної освіти: тезаурус наукового дослідження: наук. видання / С.О. Сисоєва, І.В. Соколова / НАПН України. Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих, МОН України. Маріупольський держ. гуманітарний ун-т. К. : ЕКМО, 2010. 362 с.

Спірін О. М. та ін. Модель інформаційно-аналітичної підтримки педагогічних досліджень на основі електронних систем відкритого доступу. Інформаційні технології і засоби навчання. 2017. Т. 59, № 3. С. 134–154.

Chan C. S. Investigating a research-informed teaching idea: The use of transcripts of authentic workplace talk in the teaching of spoken business English. English for specific purposes. 2017. 46. P. 72–89.

Engestro¨m Y., Miettinen R., Punamäki-Gitai R. L. (eds.) Perspectives on activity theory. Cambridge: Cambridge University Press. 1999.

Formosinho J., Formosinho O. Towards a social science of the social: the contribution of praxeological research. European early childhood education research journal. 2012. Vol. 20, 4. P. 591–606.

Goodnough K. Professional Learning of K-6 Teachers in Science Through Collaborative Action Research: An Activity Theory Analysis. Journal of Science Teacher Education. 2016. 27(7), P. 747–767.

Joram E. “Clashing Epistemologies: Aspiring Teachers’, Practicing Teachers’, and Professors’ Beliefs about Knowledge and Research in Education.” Teaching and Teacher Education. 2007. 23(2). P. 123–135.

Lidewij V. K., Ellen J. & Klaas V. V. Pre-service teacher research: a way to future-proof teachers?, European Journal of Teacher Education. 2023, 46(3). P. 435–455.

Limburg A., Otten S. Schreiben in den Wirtschaftswissenschaften. Auflage, Padeborn. 2011

McCombs S. Types of Research Designs Compared. Guide & Examples. URL: https://www.scribbr.com/methodology/types-of-research/. (date of access: 22.10.2023).

Miles R., Lemon N., Mathewson Mitchell D., Reid J. The recursive practice of research and teaching: reframing teacher education. Asia-Pacific Journal of Teacher Education. 2006. 44(4). P. 1–14.

Poblete-Valderrama F., Garrido-Méndez A., Castillo C., Cáceres R., Toro-Salinas A., Aburto J., Aguilar L., Cenzano-Castillo L., Rodríguez K., Rivera C. Aprendizaje Basado en Investigación para el fortalecimiento de la Formación Inicial Docente en Pedagogía en Educación Física. Retos. 2023. 47. P. 589–592.

Ponte P., Beijard D., Ax J.“Don’t Wait till the Cows Come Home: Action Research and Initial Teacher Education in Three Different Countries.” Teachers and Teaching. 2004. № 10(6). P. 591–621.

Prexl L. Tipps zum wissenschaftlichen Schreiben. URL: https://www.vwl.uni-mannheim.de/media/Fakultaeten/vwl/Dokumente/20140217_FINAL_Tipps_wissenschaftliches_Arbeiten.pdf (date of access: 22.10.2023).

Puustinen M., Säntti J., Koski A., Tammi T. “Teaching: A Practical or Research-Based Profession? Teacher Candidates’ Approaches to Research-Based Teacher Education.” Teaching and Teacher Education. 2018. №74. P. 170–179.

Reid A. Towards a Culture of Inquiry in DECS. Occasional Paper Series. South Australian Department of Education and Children’s Services. 2004. 1. P. 3–19.

Sennewald N., Girgensohn K., Schreiben L., Schreiben lehren. Schreiben lernen: Eine Einführung. Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2016. 136 р.

Tatto Т. М. Developing teachers’ research capacity: the essential role of teacher education . Teaching Education. 2021. № 32 (1). P. 27–46.

Timmis I. Towards a framework for teaching spoken grammar. ELT Journal. 2005. № 59(2). P.117–125.

Ulvik M. “Student-Teachers Doing Action Research in Their Practicum: Why and How?” Educational Action Research. 2014. № 22(4). Р. 518–533.