ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ GRAN1, GRAN-2D, 3D CАLCULATOR – GEOGEBRA З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІН ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ
PDF

Ключові слова

інформаційні технології, природничо-математичного циклу, дистанційна освіта, здобувач освіти, навчання, освіта, ресурс information technology, natural and mathematical cycle, distance education, education seeker, training, education, resource

Як цитувати

НАРИХНЮК, Н. Ю., ЛЕЙБИК, Л. І., & КОРІНЧУК, Н. Ю. (2023). ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ GRAN1, GRAN-2D, 3D CАLCULATOR – GEOGEBRA З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІН ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», (1), 48-55. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2023.1.8

Анотація

У статті проаналізовано особливості використання різних програмних засобів на заняттях природничо-математичного циклу. З’ясовано, що використання інформаційних технологій стимулює здобувачів освіти до розвитку самостійності, сприяє самовдосконаленню, підвищенню якості знань, самоорганізації й самоконтролю. Дослідження проведено на основі практики використання програмного забезпечення GRAN1, GRAN-2D, 3D Calculator – GeoGebra, застосування якого зменшує витрати часу на виконання завдань різного типу. Ці сервіси прості у використанні, оснащені досить зручним інтерфейсом, максимально наближеним до інтерфейсу найбільш поширених програм загального призначення. Наприклад, за допомогою програмного засобу GRAN-1 можна виконувати рисунки до задач, для розв’язування яких традиційно використовувалися циркуль і лінійка, будувати складні функції. Програма GRAN-2D призначена для графічного аналізу систем геометричних об’єктів на площині. Сервіс GeoGebra – допомагає створювати «живі креслення» для використання в геометрії, алгебрі, стереометрії, зокрема, для побудов за допомогою циркуля і лінійки. Результати наукової розвідки засвідчують, що застосування онлайн ресурсів дозволяє значно підвищити ефективність навчального процесу, організувати взаємодію всіх суб’єктів навчання, побудувати освітню систему, в якій здобувач освіти був би активним і рівноправним учасником. У цілому виявлено, що використання новітніх технологій у процесі навчальної діяльності дає змогу досягнути якісно вищого рівня якості занять, значно розширює можливості активізації діяльності здобувачів освіти, а безперервний зворотній зв’язок оживлює навчальний процес, що зрештою призводить до формування позитивного ставлення учнів до вивчення предметів природничо-математичного циклу.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2023.1.8
PDF

Посилання

Білоус О. А. Дистанційний поточний контроль знань студентів при вивченні математичних дисциплін. Актуальні питання природничо-математичної освіти: збірник наукових праць. Суми, 2016. № 7-8. С. 6–12.

Букач А. Сайти Google як платформа для організації дистанційного навчання. URL: https://sites.google.com/site/edugservis/google-sites (дата звернення 19.03.2023).

Буряк О. Цифрові інструменти в управлінській діяльності закладу загальної середньої освіти. Освітні технології. Освіта на Луганщині. 2021. № 4 (65). С. 52–60.

Вашуленко О. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках геометрії за допомогою електронної наочності. Комп’ютер у школі та сім’ї. 2012. № 1. С. 44–46.

Всеукраїнська школа онлайн. URL: https://lms.e-school.net.ua/ (дата звернення 10.03.2023).

Кушнірук А. С., Сушкова О. А. Застосування програмних засобів GRAN1 та GRAN-2D на уроках алгебри. Математика. 2017. № 6. С. 53–61.

Рябуха А. Особливості використання інформаційних технологій для розвитку креативного мислення при вивченні природничо-математичних дисциплін. Українська професійна освіта. 2018. С. 70–76. URL:https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/566540.pdf (дата звернення (19.03.2023).

Сікора Я. Б. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у системі прикладної математичної підготовки майбутніх фахівців з інформатики. Інформаційні технології і засоби: електронне наукове фахове видання навчання. 2011. № 1(21).

Як підняти математичну освіту й чому це важливо зараз та після війни. URL: https://zn.ua/ukr/science/vijnaz-rosijeju-chomu-ukrajini-potribna-matematika.html (дата звернення 19.03.2023).