БІОАДЕКВАТНА МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ЦІЛІСНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ
PDF

Ключові слова

ноосферна освіта, біоадекватність сприйняття, цілісне мислення noospheric education, bioadequacy of perception, holistic thinking

Як цитувати

ДАВИДЮК, Г. М., КАРДАШУК, Н. В., & ОСИП, М. А. (2023). БІОАДЕКВАТНА МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ЦІЛІСНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», (1), 10-15. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2023.1.2

Анотація

У статті розкриваються передумови розвитку цілісного мислення, вплив біоадекватної методики на синхронну роботу обох півкуль мозку та переваги природовідповідного навчання над традиційним. Статтю присвячено розкриттю важливості та можливостей формування гуманістично-орієнтованих якостей на основі реалізації нових підходів в освіті, а саме з погляду ноосферної концепції – формування в людини цілісної ноосферної свідомості (цілісного мислення, етичного біоадекватного методу поведінки та екологічного світогляду) у майбутніх педагогів. Біоадекватна (ноосферна) методика навчання дозволяє створити особистісно орієнтовану систему мислеобразів будь-якої навчальної дисципліни. Така методика мотивує, формує цілісне мислення, а правильне мислення дає інструмент для вирішення не тільки навчальних, але і життєвих завдань. Заняття з використанням біоадекватної теорії більше насичені творчими образами. Це дає можливість спрацювати принципу інтелектуальної безпеки, що передбачає захист від перевантажень, чужорідної непотрібної інформації. Релаксація дозволяє кожному студенту розслабитись, що знімає стрес, втому, психологічне навантаження. Створені в цей момент власні мисле-образи приводять до власних найцінніших відкриттів. Кожний студент відчуває єдність з природою, розкриває свій талант, формує цілісне мислення. А на цій базі сформується висока духовність, моральність, якості гармонійної людини із собою, суспільством, природою. Таким чином, БАТ підвищує творчий потенціал педагога і вихованця, а результативність заняття покращує і береже здоров’я студентів і стимулює інтерес до навчання. Педагог ноосферної школи має бути фахівцем, який володіє екологічним здоровим, цілісним, гармонійним мисленням, як першою і головною сходинкою на шляху до ноосферної свідомості. Мета методики біоадекватного (ноосферного) мислення полягає в формуванні психологічного здоров’я, мотивації екологічно здорового типу мислення, заснованого на свідомому сукупному володінні логічним (лівопівкульним) і образним (правопівкульним) мислення.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2023.1.2
PDF

Посилання

Бакало Л. Біоадекватні технології навчання як один із показників модернізації методики викладання літератури. Опис досвіду. Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. 2008. №11-12.

Богосвятська А. Сучасні педагогічні технології у практиці вчителя світової літератури Зарубіжна література в школах України. Методичний журнал. 2013. №1. С. 34–41.

Гончаренко М., Маслова Н., Куликова Н. Ноосферне навчання – ключ до здоров’я. Харків 2011. С. 124.

Кашуба Є. Біоадекватна технологія розвитку творчого мислення Відеоурок , 2016, №6, С. 23–26.

Ноосферна освіта в Україні. Методичний посібник. /за ред. Г. Курлишева, Т. Олійник. Харків, 2009, 335 с.

Огнев’юк В. Освіта в системі цінностей сталого людського розвитку. К.: Знання, 3003, 447 с.

Огнев’юк В. Опис досвіду Всесвітня література в середніх навчальних закладах України, 2008, № 11-12.