Контакти

Редакція журналу «Академічні студії. Серія «Гуманітарні науки»»

пр. Волі, 36, м. Луцьк, Волинська область, 43010

Телефон: +38 (097) 713 16 25

Електронна пошта: humanities@academstudies.volyn.ua

Офіційний сайт: http://academstudies.volyn.ua/index.php/humanities