ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНГЛІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ ФАХОВОЇ МОВИ ЕНЕРГЕТИКІВ (ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ АСПЕКТ)
PDF (English)

Ключові слова

лексико-семантичні характеристики, технічна термінологія, семантичні відношення, контекстна залежність, ідіоматичні вирази, управління термінологією lexico-semantic characteristics, technical terminology, semantic relations, contextual dependence, idiomatic expressions, terminology management

Як цитувати

НИКИПОРЕЦЬ C. C., MЕДВЕДЄВА С. O., ГАДАЙЧУК Н. M., & ГЕРАСИМЕНКО, Н. В. (2023). ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНГЛІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ ФАХОВОЇ МОВИ ЕНЕРГЕТИКІВ (ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ АСПЕКТ). АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ГУМАНІТАРНІ НАУКИ», (1), 84-90. https://doi.org/10.52726/as.humanities/2023.1.12

Анотація

У галузі енергетики, яка швидко розвивається, ефективне спілкування та співпраця між професіоналами в усьому світі є життєво важливими для вирішення світових енергетичних проблем. У статті представлено поглиблений аналіз лексико-семантичних характеристик англійських термінів спеціальної мови енергетиків із акцентом на перекладацькому аспекті. Наше дослідження вивчає спеціальну лексику, семантичні зв’язки, контекстну залежність, технічні концепції, ідіоматичні вирази, стандартизацію, регіональні варіації та міждисциплінарний характер галузі, підкреслюючи складності та нюанси, пов’язані з перекладом технічної термінології в цій галузі. Ми визначаємо кілька проблем, з якими стикаються перекладачі, як-от двозначність, неологізми, культурно-специфічні терміни, абревіатури та необхідність чіткого розуміння основних технічних концепцій. Щоб подолати ці виклики, ми пропонуємо стратегії вдосконалення процесу перекладу, зокрема залучення експертів-фахівців, сприяння співпраці при перекладі, управління термінологією та безперервний професійний розвиток. Надаючи всеосяжний аналіз лексико-семантичних характеристик енергетичних термінів і пропонуючи практичні стратегії для перекладачів, наше дослідження сприяє подоланню лінгвістичних бар’єрів у галузі, сприяє кращому розумінню унікального лінгвістичного ландшафту та сприяє більш ефективній глобальній співпраці. Перспективи подальших досліджень у цій галузі багатообіцяючі, з потенційними дослідженнями порівняльного аналізу, машинного перекладу, еволюції мови, спеціалізованого навчання, міждисциплінарної співпраці та культурних і регіональних факторів. Вивчаючи ці напрямки, ми можемо продовжувати поглиблювати наше розуміння лексико-семантичних характеристик енергетичних термінів і підтримувати глобальне прагнення до чистих, надійних і сталих енергетичних рішень для майбутнього.

https://doi.org/10.52726/as.humanities/2023.1.12
PDF (English)

Посилання

Baker, M. (2011). In other words: A coursebook on translation. Routledge.

Cabré Castellví, M. T. (1999). Terminology: Theory, methods, and applications. John Benjamins Publishing Company.

Chen, Y., & Wang, D. (2020). Challenges and strategies in translating technical terms in electrical engineering: A case study on Chinese-English translation. Journal of Language Teaching and Research, 11(5), 811–817. https://doi.org/10.17507/jltr.1105.12

Gile, D. (1995). Basic concepts and models for interpreter and translator training. John Benjamins Publishing Company.

Ibrahimova, L., Nykyporets, S., Derun, V., & Herasymenko, N. (2021). Some special features of the work on foreign language professional texts in technical higher education institution. Grail of Science. № 11. С. 398–404. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.24.12.2021.072

Murphy, K., & Pym, A. (2021). A survey of translators on translation and post-editing in the energy field. The Interpreter and Translator Trainer, 15(2), 186–204. https://doi.org/10.1080/1750399X.2021.1883817

Stepanova, I., Ibrahimova, L., Nykyporets, S., & Derun, V. (2021). Working with foreign language texts on a specialty in non-linguistic higher education institutions. Grail of science. № 10. С. 387–392. https://doi.org/10.36074/grailof-science.19.11.2021.077

Wright, S.-E. (2020). Leveraging terminology management in the age of artificial intelligence: Challenges and opportunities. Perspectives: Studies in Translation Theory and Practice, 28(4), 536–548. https://doi.org/10.1080/0907676X.2020.1731562