ХУДОЖНІ ФУНКЦІЇ ДІАЛЕКТИЗМІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ: ТРАДИЦІЇ І НОВАТОРСТВО
PDF

Ключові слова

діалектизм, художня мова, стилістична функція, мовлення персонажів, часовий маркер dialecticism, artistic language, stylistic function, the language of the characters, temporal marker

Як цитувати

СТЕЦИК, Х. М., & ДОБРОВОЛЬСЬКА, Л. А. (2023). ХУДОЖНІ ФУНКЦІЇ ДІАЛЕКТИЗМІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ: ТРАДИЦІЇ І НОВАТОРСТВО. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ГУМАНІТАРНІ НАУКИ», (1), 46-52. https://doi.org/10.52726/as.humanities/2023.1.7

Анотація

Статтю присвячено аналізу функціонування діалектизмів у сучасному художньому дискурсі. Досліджено процес трансформації стилістичних функцій діалектних одиниць у художній мові, набуття ними нового стилістичного навантаження (на матеріалі художніх творів Юрія Винничука, Мирослава Лаюка, Орести Осійчук). З’ясовано, що в романах «Абрикосова книгарня» Орести Осійчук, «Залізна вода» Мирославав Лаюка, «Танґо смерті» Юрія Винничука, події в яких розгортаються у двох часових зрізах – на початку ХХ ст. і на початку ХХІ ст., діалектизми функціонують насамперед як часовий маркер, засіб розмежування двох часових площин. У романі «Абрикосова книгарня» Орести Осійчук діалектизми використано для створення створення колориту історичної епохи початку ХХ ст. Введення діалектизмів у мовлення персонажів цього часу забезпечує регіональну ідентифікацію їх як жителів маленького містечка на Заході України, які живуть у ХХ ст., і протиставляє його мові героїв нашого часу, у якій діалектні елементи фіксуються набагато рідше. Дослідження мови твору М. Лаюка «Залізна вода», дія в якому розгортається в Карпатах у двох часових площинах – на початку ХХ ст. і в наш час, засвідчило використання діалектизмів також передусім у ролі засобу розмежування двох сюжетно-часових ліній. Діалектні одиниці вжито в описі подій і персонажів початку ХХ ст., де вони виконують традиційно пізнавальну, етнографічну, експресивну функції, є засобом локалізації подій і досягнення художньої переконливості в зображенні персонажів, ідентифікації їх як жителів Карпат. Для створення часового колориту – мовної атмосфери старого Львова – вжито діалектизми також у творах Ю. Винничука. У романі «Танґо смерті» діалектизми сконцентровано здебільшого в зображенні Львова перед Другою світовою війною і під час неї, в описі подій і персонажів наших днів діалектизми фіксуються меншою мірою.

https://doi.org/10.52726/as.humanities/2023.1.7
PDF

Посилання

Винничук Ю. Танґо смерті. Харків : Фоліо, 2012. 432 с.

Горбач О. Львівські проступницько-тюремницькі арготизми до 1930-их років [Lviv criminal and prison argotisms until the 1930s]. Зібрані статті. Арґо в Україні [Collected articles. Argo in Ukraine]. Мюнхен, 1993. C. 207–236.

Ґрещук В. Діалектна лексика в романі М. Дочинця «Горянин». Українознавчі студії. Івано-Франківськ : 2019. № 20. С. 129–141.

Ґрещук В. Гуцульський діалект у мові сучасної української літератури. Вісник Прикарпатського університету. Філологія. 2012. Вип. 32–33. С. 214–219.

Козицький А. Батяри. Енциклопедія Львова / за ред. А. Козицького та І. Підкови (с. 190–192). Львів : Літопис, 2007. С. 190–192.

Колоїз Ж. В. Діалектизми в романі Марії Матіос «Солодка Даруся». Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету : зб. наук. праць. 2010. Вип. 4. С. 98–117.

Лаюк М. Залізна вода. Львів : Видавництво Старого Лева, 2021. 264 с.

Ніколаєнко І. О. До питання про «олітературення» діалектів. Лінгвістика. 2010. № 3(21). Ч. 1. С. 223–227.

Осійчук О. Абрикосова книгарня. Київ : Наш Формат, 2021. 240 с.

Пена Л. Гуцульські діалектні риси в поезії Марії Матіос. Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Філологія. 2010. Вип. 25–26. С. 77–81.

Пена Л. Діалектизми в сучасному поетичному мовленні. Філологічні студії. 2013. Вип. 9. Ч. 2. С. 298–306.

Хобзей Н. Слова і місто, або місто в словах. Лексикон львівський: поважно і на жарт. Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2009. С. 7–38.

Ципердюк О. Гуцульські діалектизми в мові роману «Непрості» Тараса Прохаська. Вісник Прикарпатського університету. Філологія. 2012. Вип. 32–33. С. 242–250.

Яворський А. Лексика волинсько-поліської говірки в романі Володимира Лиса «Століття Якова». Лінгвістичні дослідження : зб. наук. праць ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. 2013. Вип. 36. С. 137–142.