ЗОБЕНЬКО, Н. А. і ЗОРОЧКІНА, Т. С. (2023) «ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ», АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», (1), с. 28-34. doi: 10.52726/as.pedagogy/2023.1.5.