СМОКОВИЧ, Т. В., КОБУК, О. А. і МАРХАЛЕВИЧ, Т. С. (2022) «КOМУНIКАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У СУЧАСНОМУ АКAДЕМІЧНОМУ ТА МАСОВОМУ МУЗИЧНOМУ МИCТЕЦТВІ», АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», 2(4), с. 43-46. doi: 10.52726/as.pedagogy/2021.4.2.6.