ЯБКОВСЬКА C. П., В. Й. РОКОШ, і І. В. МАЗУРОК. 2023. «ВПЛИВ МІЖОСОБИСТІСНИХ ВЗАЄМИН НА РОЗВИТОК ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ У КОНТЕКСТІ ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА». АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», вип. 1 (Липень):122-27. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2023.1.18.