КОРЖ-УСЕНКО, Л. В., і О. Л. СИДОРЕНКО. 2022. «ТЕНДЕНЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ НЕДЕРЖАВНОЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ У СВІТОВОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ». АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА» 2 (4):114-21. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.4.2.17.