ЯБКОВСЬКА C. П., РОКОШ, В. Й., & МАЗУРОК, І. В. (2023). ВПЛИВ МІЖОСОБИСТІСНИХ ВЗАЄМИН НА РОЗВИТОК ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ У КОНТЕКСТІ ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», (1), 122-127. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2023.1.18