КОРЖ-УСЕНКО, Л. В., & СИДОРЕНКО, О. Л. (2022). ТЕНДЕНЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ НЕДЕРЖАВНОЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ У СВІТОВОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», 2(4), 114-121. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.4.2.17