СМОКОВИЧ, Т. В., КОБУК, О. А., & МАРХАЛЕВИЧ, Т. С. (2022). КOМУНIКАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У СУЧАСНОМУ АКAДЕМІЧНОМУ ТА МАСОВОМУ МУЗИЧНOМУ МИCТЕЦТВІ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», 2(4), 43-46. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.4.2.6